Pasaulinės dienos kovai su AIDS paminėjimas Klaipėdoje