Įteiktas raštas NVO Programos Operatoriui Lietuvoje - ŽTSI